با مطالعه این مقاله از مجله بگاز با عملکرد سیستم کمکی فرمان در شرایط اضطراری آشنا شوید.

یک قدم در جهت حرکت به سوی تولید خودروهایی که قابلیت هدایت خودکار را دارند استفاده از سیستمی به نام  Emergency Steer Assist یا ESA بوده که همان سیستم کمکی فرمان در شرایط اضطراری است. این سیستم که توسط شرکت کانتیننتال ابداع شده، به راننده برای پرهیز از خطرات احتمالی هشدار می‏‌دهد که ممکن است در اثر تغییر در به کارگیری سیستم کمکی فرمان رخ دهد.

عملکرد این سیستم اینگونه است که وقتی ESA از طریق حسگرهای راداری تشخیص می‏‌دهد که وقوع تصادف قریب‌الوقوع بوده و راننده می‏بایست برای پرهیز از برخورد فرمان را منحرف کند، این سیستم وضعیت چرخش فرمان را تغییر داده و بطور مثال چرخاندن آن به سمت راست با سختی انجام می‌شود، ولی به سمت چپ به راحتی می‌چرخد. سپس این سیستم با استفاده از تکنولوژی کنترل پایداری، شرایط پس از چرخش ناگهانی را عهده دار شده و مدیریت می‌کند. تاکنون هیچ خودروسازی از سیستم ESA در مدل‌های تولیدی خود استفاده نکرده ولی این وضعیت به سرعت در حال تغییر است و به زودی شاهد تجهیز خودروهای جدید به این سیستم خواهیم بود.