یکی از سخت ترین اتفاقات برای یک راننده ، ترکیدن ناگهانی تایر است. در بهترین شرایط، ترکیدگی تایر باعث می‌شود کنترل خودرو از دست‌ خارج شود، این واقعیت حتی در مورد خودروهای شاسی‌بلند هم صدق می‌کند. صرف نظر از مهارت راننده در رانندگی یا ایمنی خودرو، ترکیدن تایر می‌تواند بسیار