خودروسازی فردا موتور، بعد از ناکامی در مونتاژ فردا SX6 در ایران که بدلیل تحریم‌ها بود، در بهار 1400، فردا SX5 را به ایران آورد. سپس در تابستان 1400 نیز از نخستین سدانش با نام فردا 511 رونمایی کرد؛ سدانی که البته ساخت شرکت دانگ‌ فنگ نبود و ماحصل همکاری