برای آشنایی با‌‌‌این خودرو با ادامه‌‌‌این مطلب در مجله بگاز همراه باشید:  در تازه‌‌ترین خبرهای شرکت ‌‌‌‌بهمن‌موتور، پروژ‌ه‌های آتی‌‌‌این خودروساز بخش خصوصی، برای توسعه سبد محصولات اعلام شد. ” رسپکت ” نام سدان جدید ‌‌‌‌بهمن‌موتور است که تا پایان سال ۱۴۰۰ به صورت رس‌می‌رونمایی ‌می‌شود.‌‌‌این خودرو نسخه‌‌‌ایرانیزه کوین ژوآندو (Cowin