یکی از متداول‌ترین عیوبی که ممکن است به طور ناگهانی در خودرو ظاهر شده و آن را زمین‌گیر کند، بروز مشکل در سیستم خنک‌کننده موتور خودرو است که در این گزارش از مجله بگاز رعایت برخی نکات مهم توصیه می‌شود. نکاتی مهم در استفاده از ضدیخ خودرو ضدیخ با کیفیت