در حال حاضر خانواده پژو ۲۰۷i در نسخه‌‌های مختلفی به بازار کشور عرضه ‌‌می‌شوند. پیش از آغاز تحریم‌‌ها، پژو ۲۰۷i تنها در نمونه دنده‌ای و اتوماتیک عرضه ‌‌می‌شد. اما با آغاز تحریم‌‌های آمریکا و مشکل تامین قطعه، برخی امکانات به شکل تدریجی از روی این‌‌هاچ بک اقتصادی حذف شدند. در