روشن شدن چراغ خودرو، نشان از وجود اختلالی در عملکرد سیستم روغن است و می‌تواند علل و دلایل مختلفی داشته باشد. در ادامه به بررسی دلایل روشن شدن چراغ روغن خودرو می‌پردازیم. وظیفه روغن موتور در خودرو چیست؟ روغن موتور ۳ کارایی مهم برای خودرو به ویژه موتور خودرو دارد.