مراقبت از رنگ خودرو در برابر عواملی که موجب آسیب‌دیدگی رنگ خودرو می‌شوند، نه‌تنها در زیبایی ظاهری خودروی شما تاثیر مستقیمی‌دارند، بلکه موجب افزایش ارزش خودرو هنگام خرید و فروش می‌شوند. گذر زمان به خودی خود باعث تغییر رنگ خودرو می‌شود ولی عوامل و اتفاقات خارجی مختلف باعث می‌شود این